Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Urlopy pracownicze / Employee’s leave

Prawo pracownika do niezakłóconego wypoczynku

Prawo pracownika do niezakłóconego wypoczynku

Kamila Płaczek

Celem niniejszego opracowania jest analiza problematyki zakłócania urlopów wypoczynkowych pracowników przez pracodawców, którzy niejednokrotnie wymagają od pracowników przybywających na urlopach...

Nieprawidłowe wypoczynkowe urlopy zaległe

Nieprawidłowe wypoczynkowe urlopy zaległe

Arkadiusz Sobczyk

W niniejszym opracowaniu Autor analizuje instytucję tzw. urlopu zaległego. Chodzi tutaj o rozpowszechnioną wykładnię przepisów urlopowych, zgodnie z którą urlop ten może być udzielony do końca...

Urodzenie dziecka w trakcie urlopu bezpłatnego

Urodzenie dziecka w trakcie urlopu bezpłatnego

Karol Kulig

Celem niniejszego opracowania jest analiza wpływu urlopu bezpłatnego na prawo do zasiłku macierzyńskiego. Wbrew temu bowiem, co może sugerować redakcja art. 184 KP, nie za każdym okresem urlopu...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2020
Liczba tekstów: 2302