Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Uprawnienia związane z rodzicielstwem / Parental privileges

Powstanie pracodawcy a zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Piotr Korzuch, Łukasz Pisarczyk

Powstawanie spółek będących nowymi pracodawcami, którzy przejmują całość lub część mienia istniejących wcześniej przedsiębiorstw pociąga za sobą określone konsekwencje w sferze uprawnień socjalnych...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 2400