Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Uprawnienia związane z rodzicielstwem / Parental privileges

Urlop macierzyński

Urlop macierzyński

Ewa Skibińska (opracowanie)

1. Wykładni przepisów dyrektywy 92/851 należy dokonywać w ten sposób, że państwa członkowskie nie są zobowiązane do przyznania urlopu macierzyńskiego na podstawie art. 8 tej dyrektywy pracownicy...

Przepisy o czasie pracy wobec prognoz demograficznych

Monika Latos-Miłkowska

Prognozy demograficzne dla Polski są jednoznaczne – w następnych dziesięcioleciach zaistnieje konieczność stawienia czoła szybko postępującemu starzeniu się społeczeństwa i spadkowi liczby ludności....

Aktywność prywatna i zarobkowa pracownika a urlop wychowawczy

Aktywność prywatna i zarobkowa pracownika a urlop wychowawczy

Arkadiusz Sobczyk, Paweł Korus

W niniejszym opracowaniu autorzy podejmują praktyczne rozważania na temat aktywności pracownika w czasie korzystania z urlopu wychowawczego. W tekście analizują dwie spośród możliwych aktywności...

Urlop rodzicielski

Monika Latos-Miłkowska

Od 17.6.2013 r. obowiązują nowe uregulowania prawne związane z rodzicielstwem pracownika, a w szczególności urlop rodzicielski. Niniejszy artykuł jest próbą analizy – zarówno bardziej teoretycznej,...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 2409