Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Ubezpieczenia społeczne / Social insurance

Zwrot nienależnych świadczeń pobranych z ZUS

Ryszard Sadlik

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może żądać od osoby, która pobrała nienależne jej świadczenie z ubezpieczeń społecznych, zwrotu tego świadczenia na zasadach określonych w przepisach ustawy z 13.10.1998...

Pracownicze plany kapitałowe

Kinga Piwowarska

W niniejszym artykule autorka analizuje najważniejsze zagadnienia związane z pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK) jako nowym systemem powszechnego, dodatkowego, długoterminowego i dobrowolnego...

Zatrudnienie w <em>gig economy</em> na przykładzie Ubera

Zatrudnienie w gig economy na przykładzie Ubera

Marta Kozak

Celem niniejszego artykułu jest zasygnalizowanie problemu zatrudnienia w ramach gig economy. Brak podstawowych praw pracowniczych osób wykonujących pracę za pośrednictwem platform i aplikacji jest...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 2409