Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Ubezpieczenia społeczne / Social insurance

Jeszcze o definicji legalnej płatnika składek

Jeszcze o definicji legalnej płatnika składek

Zdzisław Kubot

Rozwikłanie, narosłego już od wielu lat, sporu o to, czy płatnikiem składek od umów cywilnoprawnych zawartych przez pracowników z osobą trzecią, na podstawie której wykonują oni pracę na rzecz...

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym członków zarządu

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym członków zarządu

Ryszard Sadlik

Możliwość objęcia wspólników będących zarazem członkami zarządu spółek kapitałowych ubezpieczeniem społecznym wynikającym z umowy o pracę nawiązanej ze spółką wciąż budzi kontrowersje i spory z ZUS. W...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2020
Liczba tekstów: 2311