Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Ubezpieczenia społeczne / Social insurance

Zwrot nienależnie pobranego zasiłku chorobowego

Zwrot nienależnie pobranego zasiłku chorobowego

Ryszard Sadlik

Return of a wrongly received medical benefit The Social Insurance Institution (ZUS) may demand a return of a wrongly received medical benefit from a person who received it. In particular, ZUS may...

Kontrahent umowy cywilnoprawnej jako płatnik składek

Kontrahent umowy cywilnoprawnej jako płatnik składek

Zdzisław Kubot

Celem niniejszego opracowania jest wykazanie, że w sytuacji, gdy pracownicy wykonują na rzecz swojego pracodawcy pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą trzecią, płatnikiem składek...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 2490