NAJPOPULARNIEJSZE

Zgłoszenie zatrudnienia do urzędu pracy

Ewa Suknarowska-Drzewiecka

Pracodawca jest obowiązany zawiadomić właściwy powiatowy urząd pracy o zatrudnieniu osoby zarejestrowanej jako bezrobotna lub o powierzeniu jej innej pracy zarobkowej. W niniejszym opracowaniu...

Odwołanie złożonego raportu o zwolnienie ze służby

Wojciech Maciejko, Aneta Korcz-Maciejko

Teza Policjant składający raport o zwolnienie ze służby nie może skutecznie odwołać swojego żądania po podpisaniu przez przełożonego właściwego w sprawach osobowych rozkazu personalnego...

Zewnętrzna przyczyna wypadku przy pracy

Ryszard Sadlik

Warunkiem uznania danego zdarzenia za wypadek przy pracy jest ustalenie, że nastąpiło ono wskutek zaistnienia przyczyny zewnętrznej. Oznacza to, że pracownik nie otrzyma świadczeń z ubezpieczenia...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 2460