NAJPOPULARNIEJSZE

Uprawnienia przysługujące aplikantowi radcowskiemu

Tomasz Niedziński

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym pracodawca zatrudniający osobę wpisaną na listę aplikantów radcowskich bądź osobę, która ubiega się o taki wpis, musi liczyć się z koniecznością udzielenia takim...

Renta z tytułu częściowej utraty zdolności do pracy

Ryzyko ubezpieczeniowe w zakresie renty z tytułu częściowej utraty zdolności do pracy obejmuje utratę, na skutek dysfunkcji organizmu, możliwości zarobkowania przy wykonywaniu pracy zgodnej z poziomem...

Wypowiedzenie stosunku pracy w szkole wyższej

Mariusz Lekston

Ustanie stosunku pracy pracowników szkoły wyższej, zarówno nauczycieli akademickich, jak i tych niebędących nauczycielami akademickimi, następuje w formach przewidzianych w powszechnym prawie pracy,...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2022
Liczba tekstów: 2440