NAJPOPULARNIEJSZE

Renta z tytułu częściowej utraty zdolności do pracy

Ryzyko ubezpieczeniowe w zakresie renty z tytułu częściowej utraty zdolności do pracy obejmuje utratę, na skutek dysfunkcji organizmu, możliwości zarobkowania przy wykonywaniu pracy zgodnej z poziomem...

Zażalenie na postanowienie o odrzuceniu pozwu

Od postanowienia sądu I instancji o odrzuceniu pozwu w części przysługuje zażalenie, chociażby postanowienie to zostało zamieszczone w wyroku. Zażalenie to podlega stosownej opłacie niezależnie od...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 12/2020
Liczba tekstów: 2389