NAJNOWSZE

Ochrona działaczy związkowych – wybrane zagadnienia

Ryszard Sadlik

Osoby podejmujące się działalności związkowej są szczególnie narażone na konflikty z pracodawcami. Grozi im utrata pracy lub pogorszeniem jej warunków. Aby temu zapobiec, ustawodawca wprowadził...

Forma umowy o pracę – refleksje praktyczne

Forma umowy o pracę – refleksje praktyczne

Monika Gładoch

Artykuł traktuje o formie umowy o pracę, której dochowanie może być trudne dla stron w okresie pandemii koronawirusa. Autorka wyjaśnia, że KP daje stronom swobodę w zakresie wyboru formy umowy o...

Noszenie symboli religijnych w miejscu pracy

Ewa Skibińska (oprac.)

1) Wykładni art. 1 i art. 2 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2000/78 z 27.11.2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy1 należy dokonywać w ten sposób, że...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 2480