NAJNOWSZE

Glosa do wyroku SN z 20.2.2020 r., I PK 241/18

Tobiasz Nowakowski

Uwagi ogólne Glosowany wyrok SN z 20.2.2020 r.1 dotyka interesującej problematyki dopuszczalności zastrzeżenia warunku zawieszającego w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. W...

Nie tylko nagany, czyli jak inaczej dyscyplinować pracowników

Łukasz Chruściel, Kinga Polewka-Włoch, Kinga Krzysztofik

Not only reprimands, i.e. how to discipline employees Disciplining employees is one of the tools, which an employer may not only use, whilst exercising their managerial rights towards employees, but...

Pracownicze prawo do bycia offline

Pracownicze prawo do bycia offline

Leszek Mitrus

Worker’s right to disconnect The study is dedicated to the analysis of the legal nature of the right to disconnect. The article presents the draft directive on that matter and the European social...

Delegowanie pracowników

Ewa Skibińska

1. Artykuł 20 dyrektywy 2014/671 w zakresie, w jakim wymaga on, aby kary, o których w nim mowa, były proporcjonalne, jest bezpośrednio skuteczny i może być powoływany przez jednostki przed sądami...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 2480