NAJNOWSZE

Cofnięcie oświadczenia woli przez pracodawcę

Zgoda pracodawcy na cofnięcie przez pracownika oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę ma również postać oświadczenia woli, o którym mowa w art. 60 KC i które należy tłumaczyć zgodnie z dyrektywami...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 2480