NAJNOWSZE

Wyłączenie biegłego

Nie istnieje instytucja wyłączenia biegłego z urzędu, z mocy ustawy. Wyłączenie biegłego następuje wyłącznie na wniosek strony. Wyrok SN 14.3.2013 r., I UK 541/12 Przewodniczący Sędzia SN...

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia

1. Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia jest odrębną umową od umowy o pracę i innych podstaw nawiązania stosunku pracy. 2. Uzgodnienie wzajemnie obowiązującej umowy o zakazie...

Ustalenie niezdolności do pracy

Dla ustalenia niezdolności do pracy w okresie odległym w stosunku do trwającego procesu decydujące znaczenie mają nie aktualne badania, lecz dokumentacja chorobowa i opinie oraz orzeczenia lekarskie z...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 2490