NAJNOWSZE

Rozwiązanie układu zbiorowego

Potrzeba dostosowania indywidualnych warunków zatrudnienia do nowej sytuacji powstałej w wyniku rozwiązania układu zbiorowego stanowi samoistne uzasadnienie wypowiedzenia zmieniającego. Wyrok SN z...

Postępowanie karne przeciwko pracownikowi

Ryszard Sadlik

Toczące się przeciwko pracownikowi postępowanie karne może mieć istotne znaczenie dla dalszego bytu jego stosunku pracy. Dlatego też warto zwrócić uwagę na obowiązujące w tym zakresie regulacje. ...

Spór zbiorowy

Maria Bosak

W materii prawa pracy nie poświęcono zasadniczo odrębnych regulacji odnoszących się do samego pojęcia zgromadzenia pracowniczego, niemniej ustawa z 23.5.1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych1 w...

Urlop rodzicielski

Monika Latos-Miłkowska

Od 17.6.2013 r. obowiązują nowe uregulowania prawne związane z rodzicielstwem pracownika, a w szczególności urlop rodzicielski. Niniejszy artykuł jest próbą analizy – zarówno bardziej teoretycznej,...

Problem akcji protestacyjnych o zabarwieniu politycznym

Jarosław Witkowski

Poniższy artykuł stanowi próbę przedstawienia zagadnienia akcji protestacyjnych o zabarwieniu politycznym. Zaprezentowany zostanie rys historyczny tego zjawiska, jego komparatystyka oraz kryteria...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 2490