NAJNOWSZE

Spór zbiorowy

Maria Bosak

W materii prawa pracy nie poświęcono zasadniczo odrębnych regulacji odnoszących się do samego pojęcia zgromadzenia pracowniczego, niemniej ustawa z 23.5.1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych1 w...

Urlop rodzicielski

Monika Latos-Miłkowska

Od 17.6.2013 r. obowiązują nowe uregulowania prawne związane z rodzicielstwem pracownika, a w szczególności urlop rodzicielski. Niniejszy artykuł jest próbą analizy – zarówno bardziej teoretycznej,...

Problem akcji protestacyjnych o zabarwieniu politycznym

Jarosław Witkowski

Poniższy artykuł stanowi próbę przedstawienia zagadnienia akcji protestacyjnych o zabarwieniu politycznym. Zaprezentowany zostanie rys historyczny tego zjawiska, jego komparatystyka oraz kryteria...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 2480