NAJNOWSZE

Urlop rodzicielski

Monika Latos-Miłkowska

Od 17.6.2013 r. obowiązują nowe uregulowania prawne związane z rodzicielstwem pracownika, a w szczególności urlop rodzicielski. Niniejszy artykuł jest próbą analizy – zarówno bardziej teoretycznej,...

Problem akcji protestacyjnych o zabarwieniu politycznym

Jarosław Witkowski

Poniższy artykuł stanowi próbę przedstawienia zagadnienia akcji protestacyjnych o zabarwieniu politycznym. Zaprezentowany zostanie rys historyczny tego zjawiska, jego komparatystyka oraz kryteria...

Wyłączenie biegłego

Nie istnieje instytucja wyłączenia biegłego z urzędu, z mocy ustawy. Wyłączenie biegłego następuje wyłącznie na wniosek strony. Wyrok SN 14.3.2013 r., I UK 541/12 Przewodniczący Sędzia SN...

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia

1. Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia jest odrębną umową od umowy o pracę i innych podstaw nawiązania stosunku pracy. 2. Uzgodnienie wzajemnie obowiązującej umowy o zakazie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 2471