NAJNOWSZE

Zatrudnieni skazani

W stosunku do skazanych zatrudnionych na podstawie łączącej ich z podmiotem zatrudniającym umowy, w zakresie nieuregulowanym w przepisach Kodeksu karnego wykonawczego, stosuje się przepisy prawa pracy...

Wypadek przy wykonywaniu funkcji społecznych

Wypadek, który miał miejsce przy wykonywaniu społecznych funkcji prezesa zarządu klubu sportowego, nie jest wypadkiem przy pracy także wówczas, gdy klub sportowy był finansowany przez pracodawcę,...

Tabela tez

OSNP Nr 9–10/2013 Nieprzedstawienie przez zakładową organizację związkową informacji, o której mowa w art. 251 ust. 2 ustawy z 23.5.1991 r. o związkach zawodowych (t.jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 79,...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 2490