NAJNOWSZE

Model czasu pracy sędziów

Beata Bury

Wprowadzenie Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 83 ustawy z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych2 jest zgodny z art. 66 w zw. z art. 24 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art....

Odebranie polskiej emerytury

Ewa Skibińska

Przepis art. 10 rozporządzenia Nr 1408/711 należy interpretować w ten sposób, że na potrzeby stosowania tego rozporządzenia jedna osoba nie może mieć jednocześnie dwóch zwykłych miejsc zamieszkania na...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 2490