NAJNOWSZE

Niecelowość przywrócenia pracownika do pracy

Brak woli współpracy nie może być uznany za dostatecznie istotną przyczynę uznania niecelowości przywrócenia pracownika do pracy. Wyrok SN z 2.10.2012 r., II PK 54/12 Przewodniczący Sędzia SN...

Język umowy o pracę o charakterze transgranicznym

Ewa Skibińska

Postanowienia art. 45 TFUE należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie uregulowaniu regionu (jednostki sfederowanej) państwa członkowskiego, takiemu jak rozpatrywane w postępowaniu...

Okresy zaliczane do stażu pracy

Paulina Walorska

Niniejsze opracowanie poświęcone jest analizie instytucji okresów zaliczanych do stażu pracy. Jego celem jest ustalenie ratio legis wprowadzenia instytucji okresów zaliczalnych, a także próba...

Utrzymywanie miejsc pracy czy fikcji

Grzegorz Orłowski

Walka „o utrzymanie miejsc pracy”, szczególnie w okresach dotkniętych recesją, to stały punkt programów politycznych wszystkich opcji. Ich efektem bywają projekty legislacyjne często – moim zdaniem...

Wypowiedzenie umów o pracę na czas określony

Sandra Zientalewicz

Niniejsze opracowanie otrzymało I miejsce w konkursie na glosę do orzeczenia Sądu Najwyższego, zorganizowanego przez Katedrę Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Honorowy...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 2490