NAJNOWSZE

Tabela tez

Sprawy z zakresu prawa pracy OSNP Nr 5–6/2013

Przedwstępna umowa o pracę

Na podstawie art. 390 § 1 KC w zw. z art. 300 KP, jeżeli strona zobowiązana do zawarcia przyrzeczonej umowy o pracę (pracodawca) uchyla się od jej zawarcia, druga strona (pracownik) może żądać...

Przyczyny niezależne od pracownika

1. Zwrot „przyczyny niezależne od pracownika” nie jest tożsamy ze zwrotem „przyczyny niezawinione przez pracownika”. 2. Za przyczynę niezależną od pracownika można uznać niepowiadomienie go przez...

Wypadek przy pracy

1. Dla uznania zdarzenia za wypadek przy pracy nie wymaga się jednoczesnego wystąpienia przyczyny i skutku. 2. Cecha nagłości odnosi się do czasu trwania zdarzenia, a nie do oddziaływania przyczyny...

Prawidłowe zastosowanie prawa materialnego

Nie jest możliwe prawidłowe zastosowanie prawa materialnego bez zgodnego z prawem procesowym ustalenia podstawy faktycznej rozstrzygnięcia. Wyrok SN z 18.2.2013 r., II PK 146/12 Przewodniczący...

Składka na ubezpieczenie wypadkowe

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek i ustalana w zależności od poziomu i skutków zagrożeń zawodowych. Wyrok SN z 7.1.2013 r., II...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 2490