NAJNOWSZE

Członek zakładowej organizacji związkowej

Status członka zarządu zakładowej organizacji związkowej nie zawsze łączy się z ochroną stosunku pracy na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych. Wyrok SN z 14.11.2012 r., II PK 91/12...

Status pracownika a prawo do pomocy na kształcenie

Ewa Skibińska

Wykładni przepisów art. 7 ust. 1 lit. c) i art. 24 ust. 2 dyrektywy 2004/381 należy dokonywać w ten sposób, że obywatelowi Unii, który odbywa studia w przyjmującym państwie członkowskim oraz...

Zbiorcze świadectwa pracy po 24 miesiącach obowiązywania

Maciej Nałęcz

W dniu 21.3.2011 r. weszły w życie przepisy nowelizacji Kodeksu pracy z 5.1.2011 r.1, na mocy której zmienione zostały zasady wydawania świadectw pracy dotyczących zatrudnienia pracowników na...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 2490