NAJNOWSZE

Cechy charakterystyczne dla stosunku pracy

Oceny, czy cechy charakterystyczne dla stosunku pracy mają charakter przeważający, należy dokonywać na podstawie wszelkich okoliczności sprawy. Wyrok SN z 2.10.2012 r., II UK 58/12 Przewodniczący...

Zadośćuczynienie za krzywdę

Zadośćuczynienie za krzywdę ma zawsze charakter i wymiar indywidualny. Dlatego wymaga zrekompensowania skarżącemu realnych potrzeb w przezwyciężaniu psychofizycznych następstw wypadku przy pracy oraz...

Błąd organu rentowego

Błąd organu rentowego rozumiany jest w judykaturze szeroko, zgodnie z tzw. obiektywną błędnością decyzji. Wyrok SN z 4.12.2012 r., II UK 130/12 Przewodniczący Sędzia SN Jerzy Kuźniar...

Kara umowna

Zastrzeżenie kary umownej na rzecz pracownika w razie naruszającego warunki umowy rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę nie narusza zasad prawa pracy. Wyrok SN z 8.11.2012 r., II PK 103/12 ...

Pracownik w rozumieniu przepisów ubezpieczeniowych

Pracownikiem w rozumieniu art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.jedn.: Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) jest również...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 2490