NAJNOWSZE

Pomoc na zatrudnienie bezrobotnych

Ewa Skibińska

Postanowienia art. 45 TFUE należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie uregulowaniu państwa członkowskiego, które uzależnia przyznanie pracodawcom pomocy na zatrudnienie...

Tabela tez

Sprawy z zakresu prawa pracy OSNP Nr 23–24/2012 W przypadku rozwiązania z naruszeniem prawa umowy o pracę z członkiem zarządu spółki kapitałowej odwołanym na podstawie art. 203 § 1 lub art. 370 §...

Płatnik składek

Ustawa z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych kreuje dwie kategorie płatników składek. Wyrok SN z 5.11.2012 r., II UK 46/12 Przewodniczący...

Błąd w oświadczeniu woli

W zakresie jednej sytuacji faktycznej nie można powoływać się jednocześnie na błąd w oświadczeniu woli i kwestionować istnienia tego oświadczenia. Wyrok SN z 10.10.2012 r., II PK 65/12 ...

Staż emerytalny

Nie ma przepisu szczególnego, według którego emerytura przyznawana za pracę w szczególnych warunkach miałaby pomijać w kwalifikowanym stażu emerytalnym okresy urlopu wypoczynkowego. Wyrok SN z...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 2490