NAJNOWSZE

Zakaz dyskryminacji funkcjonariuszy ze względu na wiek

Izabela Florczak

Non-discrimination based on age regarding law enforcement officers The purpose of this article is to discuss the allowable limit of different treatment of candidates for law enforcement officers...

Glosa do wyroku SN z 15.9.2021 r., I PS KP 20/2

Jerzy Wratny

Uwagi wstępne Na uwagę glosatora zasługuje wyrok SN z 15.9.2021 r.1 dotyczący wykładni art. 943 § 4 KP. Przepis ten przewiduje odpowiedzialność odszkodowawczą pracodawcy wobec pracownika, który...

Zwrot nienależnie pobranego zasiłku chorobowego

Zwrot nienależnie pobranego zasiłku chorobowego

Ryszard Sadlik

Return of a wrongly received medical benefit The Social Insurance Institution (ZUS) may demand a return of a wrongly received medical benefit from a person who received it. In particular, ZUS may...

Wybór właściwego prawa dla umowy o pracę

Wybór właściwego prawa dla umowy o pracę

Andrzej Marian Świątkowski

Choosing the applicable law for employment contract In the present article the author presents the dispute in the main proceedings of the CJEU in two cases C-152/20 and C-218/20 concerning the...

Przywrócenie do pracy czy odszkodowanie

W kontekście nadużycia prawa (art. 8 KP) istotne jest zachowanie podmiotu korzystającego z tego prawa, a nie sam przepis (krytycznie oceniany przez sąd). Wyrok SN z 18.1.2022 r., III PSKP 53/21,...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 2480