Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles

Reperkusje pojęcia „worker” w polskim prawie pracy

Reperkusje pojęcia „worker” w polskim prawie pracy

Anna Musiała

W niniejszym opracowaniu autorka podejmuje próbę zdefiniowania pojęcia „worker” w polskim prawie pracy. W pierwszej kolejności wskazuje na samą koncepcję worker’a i jej przydatność do określenia...

Zatrudnienie cudzoziemca przy pracy sezonowej

Zatrudnienie cudzoziemca przy pracy sezonowej

Dominika Nowak, Mateusz Gajda

Celem niniejszego opracowania jest omówienie procedury wydania zezwolenia na pracę sezonową, która została wprowadzona do polskiego porządku prawnego 1.1.2018 r. Nowe rozwiązania, choć w założeniu...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 2409