Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles

Pracownicze plany kapitałowe

Kinga Piwowarska

W niniejszym artykule autorka analizuje najważniejsze zagadnienia związane z pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK) jako nowym systemem powszechnego, dodatkowego, długoterminowego i dobrowolnego...

Elektroniczne platformy zatrudnienia

Andrzej Marian Świątkowski

Autor przedstawia specyfikę zatrudnienia za pośrednictwem elektronicznych platform zatrudnienia. Dąży do ustalenia statusu zatrudnionych. Podkreśla brak regulacji prawnej tej nowej formy zatrudnienia...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 2400