NAJNOWSZE

Okres dyżuru pozazakładowego

Wykładni art. 2 pkt 1 dyrektywy 2003/88 Parlamentu Europejskiego i Rady z 4.11.2003 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy1 należy dokonywać w ten sposób, że okres dyżuru...

Ustanie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy

W sprawie o przyznanie prawa do świadczenia przedemerytalnego 30-dniowy termin, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z 30.4.2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (obecnie t.j. Dz.U. z 2019...

Outsourcing – ryzyko z perspektywy prawa pracy

Outsourcing – ryzyko z perspektywy prawa pracy

Ernestyna Pachała

Outsourcing usług staje się konstrukcją coraz częściej wykorzystywaną przez przedsiębiorców, co może rodzić istotne problemy prawne z perspektywy prawa pracy. Celem artykułu jest analiza zagadnienia...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 2480