NAJNOWSZE

Glosa do wyroku SN z 15.1.2020 r., III PK 5/19

Grzegorz Wolak

Uwagi wstępne Glosowany wyrok SN z 15.1.2020 r.2 został wydany w sprawie z powództwa P.-M. T. Sp. z o.o. w L. przeciwko byłemu pracownikowi Janowi G. o odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego...

Ustalenie wysokości dodatku wyrównawczego

Arkadiusz Sobczyk

Celem niniejszego opracowania jest analiza tzw. dodatku wyrównawczego, o którym mowa w ustawie z 13.3.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn...

Kontrahent umowy cywilnoprawnej jako płatnik składek

Kontrahent umowy cywilnoprawnej jako płatnik składek

Zdzisław Kubot

Celem niniejszego opracowania jest wykazanie, że w sytuacji, gdy pracownicy wykonują na rzecz swojego pracodawcy pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą trzecią, płatnikiem składek...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 2460