Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles

Zwrot nienależnych świadczeń pobranych z ZUS

Ryszard Sadlik

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może żądać od osoby, która pobrała nienależne jej świadczenie z ubezpieczeń społecznych, zwrotu tego świadczenia na zasadach określonych w przepisach ustawy z 13.10.1998...

Zaświadczenie A1 a zagraniczna podróż służbowa

Zaświadczenie A1 a zagraniczna podróż służbowa

Michał Szypniewski

Niniejszy artykuł analizuje dopuszczalność wydania zaświadczenia A1 w związku z wykonywaniem pracy za granicą na podstawie przepisów o podróży służbowej. Konieczne w rezultacie staje się podjęcie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 2409