Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Równe traktowanie w zatrudnieniu / Equal treatment in employment

Deregulacja a urzędnicy sądów i prokuratury

Artur Rycak

Ustawa z 13.6.2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów1 weszła w życie 23.8.2013 r. W niniejszym opracowaniu autor omawia zmiany, które wprowadzone zostały do ustawy o...

Przepisy o czasie pracy wobec prognoz demograficznych

Monika Latos-Miłkowska

Prognozy demograficzne dla Polski są jednoznaczne – w następnych dziesięcioleciach zaistnieje konieczność stawienia czoła szybko postępującemu starzeniu się społeczeństwa i spadkowi liczby ludności....

Aktywność prywatna i zarobkowa pracownika a urlop wychowawczy

Aktywność prywatna i zarobkowa pracownika a urlop wychowawczy

Arkadiusz Sobczyk, Paweł Korus

W niniejszym opracowaniu autorzy podejmują praktyczne rozważania na temat aktywności pracownika w czasie korzystania z urlopu wychowawczego. W tekście analizują dwie spośród możliwych aktywności...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 2409