Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Równe traktowanie w zatrudnieniu / Equal treatment in employment

Autonomiczna definicja pracownika

Autonomiczna definicja pracownika

Andrzej Marian Świątkowski

W niniejszym opracowaniu autor poddaje analizie porównawczej obowiązującą w polskim prawie definicję pracownika z przepisami prawa pracy UE oraz orzecznictwem TSUE. Uwagi wstępne Przepisy prawa...

Cena walki z dyskryminacją

Grzegorz Orłowski

Powszechnie przyjmuje się, że pewne grupy (w szczególności kobiety czy osoby po 50. roku życia) poddawane są na rynku pracy aktom dyskryminacji. Aktom, które coraz częściej mają ukryty charakter,...

Ocena okresowa jako narzędzie motywacji pracowników sądów*

Jakub Szmit

Kluczową cechą stosunku pracy, pozwalającą odróżnić zatrudnienie pracownicze zwłaszcza od zatrudnienia cywilnoprawnego, jest podporządkowanie pracownika pracodawcy1. Wyrazem tego podporządkowania jest...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 2409