Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Równe traktowanie w zatrudnieniu / Equal treatment in employment

Zakres kontroli Państwowej Inspekcji Pracy*

Zakres kontroli Państwowej Inspekcji Pracy*

Anna Musiała

Przedmiotem niniejszego opracowania jest problematyka zakresu kontroli, do której zgodnie z przepisami prawa są uprawnione organy Państwowej Inspekcji Pracy (PiP). Chodzi bowiem o to, że istnieją w...

Konstytucyjna koncepcja pracownika

Konstytucyjna koncepcja pracownika

Andrzej Marian Świątkowski

W niniejszym opracowaniu autor poddaje krytycznej analizie orzeczenie TK z 2.6.2015 r.1, dotyczące zagadnienia konstytucyjności przepisów ograniczających wolność tworzenia i wstępowania do związków...

Praca tymczasowa w sądach

Praca tymczasowa w sądach

Anna Reda-Ciszewska

Praca tymczasowa funkcjonuje w Polsce już od kilkunastu lat. Ustawa z 9.7.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych1 obowiązuje już ponad 10 lat i głównie jest stosowana w sektorze prywatnym....

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 2400