Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Równe traktowanie w zatrudnieniu / Equal treatment in employment

Monitorowanie pracownika w miejscu pracy

Arkadiusz Lach

W dobie społeczeństwa informacyjnego problematyka monitorowania pracownika w miejscu pracy jest niezwykle aktualna. Wiąże się to z tym, że możliwości inwigilacyjne dzięki dostępności różnorodnych...

Prawna regulacja mobbingu

Maciej Nałęcz, Anna Abramowska

Ustawa nowelizacyjna z 14.11.2003 r.1 wprowadziła do Kodeksu pracy nową instytucję prawną - mobbing. Jest to odpowiedź na obecne potrzeby społeczno-gospodarcze, ponieważ uważa się, że zagrożenie...

Obowiązki pracodawcy - co każdy szef wiedzieć powinien

Agata Gawrońska-Juźwik

Godność pracownika Pracodawca jest zobowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika. Łączy się z tym zakaz stosowania jakiejkolwiek dyskryminacji w zatrudnieniu, bezpośredniej lub...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 2409