Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Równe traktowanie w zatrudnieniu / Equal treatment in employment

O czym, kiedy i jak informować i konsultować?

Bartłomiej Raczkowski

Niniejsze opracowanie stanowi piątą i zarazem ostatnią część cyklu poświęconego omówieniu ustawy z 7.4.2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji1, która wprowadza po...

Przeciwdziałanie mobbingowi

Arkadiusz Sobczyk, Dominika Dõrre-Nowak

Problematyka prawnej regulacji antymobbingowej wciąż jest przedmiotem ożywionej dyskusji w środowiskach prawników oraz praktyków zajmujących się sprawami personalnymi. Ponad dwa lata obowiązywania...

Powołanie rady pracowników - uprawnienie czy obowiązek?

r.pr. Marcin Wojewódka, r.pr. Anna Pabisiak

Wprowadzenie W opracowaniach na temat rad pracowników autorzy zwykle nie poświęcają dużej uwagi kwestii istnienia ustawowego obowiązku powołania rad, często ograniczając się do lakonicznego...

Ile osób w radzie?

Bartłomiej Raczkowski

Niniejsze opracowanie stanowi trzecią część cyklu poświęconego omówieniu ustawy z 7.4.2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji1, która wprowadza po stronie pracodawców...

Gdy powstanie rada - obowiązki pracodawcy

Bartłomiej Raczkowski

Niniejsze opracowanie stanowi czwartą część cyklu poświęconego omówieniu ustawy z 7.4.2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji1, która wprowadza po stronie pracodawców...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 2409