Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Równe traktowanie w zatrudnieniu / Equal treatment in employment

Naruszenie zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu w praktyce korzystania z ogłoszeń rekrutacyjnych.Cz. 2. Dyskryminacja ze względu na określoną sytuację kandydata, posiadanie określonych kwalifikacji lub statusu, posiadanie określonych cech osobowych

Sławomir W. Ciupa

Niniejsze opracowanie jest próbą oceny przestrzegania zakazu dyskryminacji w praktyce korzystania z ogłoszeń rekrutacyjnych ukazujących się w polskiej prasie oraz Internecie. Zasadniczo autor...

Ochrona prywatności pracownika w relacjach z pracodawcą

Na życie prywatne składa się życie rodzinne i osobiste, a więc m.in. takie elementy, jak: sposób spędzania wolnego czasu, życie towarzyskie i erotyczne, sposób ubierania się, wyznanie, religia i...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 2409