Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Równe traktowanie w zatrudnieniu / Equal treatment in employment

Porozumienia czasowo zawieszające uprawnienia pracowników

Ryszard Sadlik

Przepisy Kodeksu pracy pozwalają pracodawcom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej na zawarcie ze związkami zawodowymi odpowiednich porozumień umożliwiających zawieszenie stosowania...

Powstanie pracodawcy a zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Piotr Korzuch, Łukasz Pisarczyk

Powstawanie spółek będących nowymi pracodawcami, którzy przejmują całość lub część mienia istniejących wcześniej przedsiębiorstw pociąga za sobą określone konsekwencje w sferze uprawnień socjalnych...

Ochrona trwałości stosunku pracy nauczycieli mianowanych

Irena Sawa

Uwagi wstępne W uchwale z 7.12.2006 r. SN1 stwierdził, że „W przypadku istnienia podstaw do rozwiązania stosunku pracy z mianowanym nauczycielem z przyczyn wskazanych w art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 2409