Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Równe traktowanie w zatrudnieniu / Equal treatment in employment

Obowiązki uczestników i organizatorów strajku

Janusz Żołyński

Strajk jest szczególnym okresem zarówno dla pracowników, związków zawodowych, jak i pracodawcy. Jego szczególny charakter przejawia się w regulacjach z zakresu przepisów prawa pracy, jak również w...

O potrzebie badań nad skutecznością prawa zatrudnienia

Barbara Godlewska-Bujok

W niniejszym opracowaniu autorka wskazuje na konieczność przeprowadzania badania skuteczności prawa w zakresie zatrudnienia i postuluje wprowadzenie stosownych mechanizmów instytucjonalnych. Uwagi...

Problem mobbingu w orzecznictwie polskich sądów pracy

Maciej Chakowski

Polski ustawodawca, wzorując się na istniejących regulacjach antymobbingowych niektórych państw europejskich, wprowadził do Kodeksu Pracy1 nowy przepis – art. 943, odnoszący się wprost do zjawiska...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 2409