Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Równe traktowanie w zatrudnieniu / Equal treatment in employment

Interes publiczny a interes prywatny w prawie pracy

Monika Latos-Miłkowska

Ustawodawca, chcąc realizować interes publiczny w prawie pracy, może korzystać z dwóch rodzajów instrumentów – nakładając na podmioty prawa pracy określone obowiązki lub ograniczając ich prawa – w...

Ochrona trwałości zatrudnienia urzędników służby cywilnej

Wioletta Witoszko

Uwagi wstępne Problematyka ochrony trwałości stosunku pracy urzędników służby cywilnej stała się szczególnie aktualna za sprawą wyroku TK z 14.6.2011 r.1, w którym uznano za niezgodne z Konstytucją...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 2409