Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Równe traktowanie w zatrudnieniu / Equal treatment in employment

Problem akcji protestacyjnych o zabarwieniu politycznym

Jarosław Witkowski

Poniższy artykuł stanowi próbę przedstawienia zagadnienia akcji protestacyjnych o zabarwieniu politycznym. Zaprezentowany zostanie rys historyczny tego zjawiska, jego komparatystyka oraz kryteria...

Nagranie jako materiał dowodowy

Rafał Krawczyk

Niniejsze opracowanie zostało poświęcone omówieniu dopuszczalności uznania nielegalnie zdobytego nagrania jako dowodu w sprawie. Jest to tym bardziej istotna kwestia, że ani przepisy prawa, ani...

Realizacja dobra wspólnego przez przepisy prawa pracy

Piotr Grzebyk

W niniejszym opracowaniu1 autor podejmuje temat dobra wspólnego w przepisach prawa pracy, koncentrując się na analizie wybranych instytucji, które mogłyby potwierdzić, że przepisy prawa pracy...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 2409