Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Przekształcenie stosunku pracy / Transformation of employment relationship

Przejście zakładu pracy na wydzierżawiającego - glosa

Monika Turek

Wygaśnięcie umowy dzierżawy zakładu pracy powoduje jego przejście na wydzierżawiającego (art. 231 KP) tylko wtedy, gdy wydzierżawiający odzyskuje faktyczne władztwo nad zakładem pracy. Wyrok SN z...

Niechciany awans

Grzegorz Orłowski

Artykuł 42 § 1-3 KP przewiduje po stronie pracodawcy obowiązek zastosowania wypowiedzenia zmieniającego w razie zmiany wynikających z umowy o pracę warunków pracy lub płacy. Przepisy te nie wskazują...

Pracownicy delegowani - dokonanie wyboru prawa

Piotr Wojciechowski

Wybór prawa w zakresie zobowiązań z czynności prawnych to jeden z filarów prawa prywatnego międzynarodowego i w praktyce jest dopuszczalny przez systemy prawne niemal na całym świecie. A zatem nie ma...

Kiedy wymagane jest wypowiedzenie zmieniające?

Ryszard Sadlik

W czasie trwania stosunku pracy nierzadko dochodzi do sytuacji, gdy konieczne jest dokonanie zmiany warunków pracy lub płacy. Istotne znaczenie ma w tym zakresie instytucja wypowiedzenia...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 2400