Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Przekształcenie stosunku pracy / Transformation of employment relationship

Dodatkowe zatrudnienie u tego samego pracodawcy

Piotr Wąż

Powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy nie zabraniają jednoczesnego świadczenia pracy w ramach kilku stosunków zatrudnienia. Dana osoba może więc pozostawać w kilku pracowniczych (umowa o...

Długoterminowa umowa o pracę na czas określony

Ewa Suknarowska-Drzewiecka

W bieżącym numerze Monitora Prawa Pracy prezentujmy dwa różne stanowiska na temat maksymalnego dopuszczalnego czasu trwania umowy o pracę na czas określony. W niniejszym opracowaniu autorka odnosi...

Delegacja czy zmiana miejsca pracy?

Małgorzata Mędrala

Zmiana miejsca pracy wymaga co do zasady zachowania kodeksowego trybu zmiany umowy o pracę, tj. porozumienia stron albo wypowiedzenia zmieniającego. Możliwa jest również krótkotrwała zmiana miejsca...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 2400