Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Przekształcenie stosunku pracy / Transformation of employment relationship

Zmiana zakresu czynności a wypowiedzenie zmieniające

Ryszard Sadlik

W czasie trwania stosunku pracy nierzadko dochodzi do sytuacji, gdy konieczne jest dokonanie zmiany zakresu czynności danego pracownika. Powstają wówczas wątpliwości, czy pracodawca musi w takiej...

Przywrócenie terminów dochodzenia roszczeń ze stosunku pracy

Aneta Giedrewicz-Niewińska, Aneta Giedrewicz

Przepisy dotyczące terminów do dokonania czynności z art. 264 KP nie są łatwe do praktycznego stosowania. Na tym tle powstało wiele kontrowersji prowadzących do rozbieżności w orzecznictwie SN....

Ponowne zatrudnienie pracownika

Anna Wolińska, r.pr. Anna Wolińska-Uchman

Wyrażona w KP zasada wolności umów doznaje ograniczeń w przypadkach wskazanych w ustawie. W niniejszym opracowaniu autorka omawia wyjątek od tej zasady przewidziany w ustawie z 13.3.2003 r. o...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 2400