Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Przekształcenie stosunku pracy / Transformation of employment relationship

O „nowych” zasadach wydawania świadectw pracy raz jeszcze

Piotr Wąż

Chociaż od momentu wejścia w życie ostatniej nowelizacji art. 97 KP upłynęły już dwa lata, problem właściwej interpretacji wprowadzonych na jej podstawie przepisów jest wciąż przedmiotem ożywionych...

Sytuacja prawna pracowników zniesionych sądów

Artur Rycak

Z dniem 1.1.2013 r. na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 5.10.2012 r.1 w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych zniesiono (zlikwidowano) 79 sądów rejonowych. Zniesienie sądów...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 2400