Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Przekształcenie stosunku pracy / Transformation of employment relationship

Czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy

Czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy

Ryszard Sadlik

Postanowienia umowy o pracę określające rodzaj pracy lub stanowisko, które ma zajmować dany pracownik, mają co do zasady charakter wiążący dla obu stron umowy. Dlatego też ich zmiana wymaga zasadniczo...

Nowelizacja prawa upadłościowego a stosunek pracy

Aleksandra Gurynow

W dniu 1.1.2016 r. weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe1 dokonana ustawą z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne2. Niezależnie od rozdzielenia przepisów...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 2400