Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Przekształcenie stosunku pracy / Transformation of employment relationship

Przejęcie części zakładu pracy przez nowego pracodawcę

Ryszard Sadlik

Ustalenie, kiedy dochodzi do przejęcia przez nowego pracodawcę zakładu pracy lub jego określonej części, bywa w praktyce przedmiotem licznych sporów. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy transfer...

Czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy

Czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy

Ryszard Sadlik

Postanowienia umowy o pracę określające rodzaj pracy lub stanowisko, które ma zajmować dany pracownik, mają co do zasady charakter wiążący dla obu stron umowy. Dlatego też ich zmiana wymaga zasadniczo...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 7/2020
Liczba tekstów: 2345