Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Odpowiedzialność porządkowa pracowników / Employees' liability for maintenance of order

Ukaranie karą porządkową

Ewa Suknarowska-Drzewiecka

Odpowiedzialność porządkową ponoszą pracownicy za bezprawne i zawinione naruszenie obowiązków pracowniczych związanych z przestrzeganiem porządku pracy. W takich przypadkach pracodawca ma prawo...

Za co odpowiada kierownik?

Grzegorz Orłowski

Kryteria oceny kadry kierowniczej „W stosunku do pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych należy stosować ostrzejsze kryteria oceny przyczyn uzasadniających...

Uprawnienie do reprezentowania spółki kapitałowej - glosa

Robert Pabis

Jeżeli uprawnienie do reprezentowania spółki mogą uzyskać pełnomocnicy powołani przez wspólników, to nie powinno budzić wątpliwości, że sami wspólnicy mogą w odpowiedniej do tego formie (uchwale)...

Kary porządkowe jako narzędzie polityki personalnej

Krzysztof Walczak

Wstęp Wprowadzenie w 1996 r. do Kodeksu pracy instytucji odpowiedzialności porządkowej pracowników, niezależnie od rodzaju podmiotu zatrudniającego, a nie tak jak to było wcześniej - tylko w...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 2409