Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Odpowiedzialność porządkowa pracowników / Employees' liability for maintenance of order

Status prawny strajku okupacyjnego

Janusz Żołyński

Nie istnieje norma prawna, która zakazywałaby organizowania strajku okupacyjnego. Niemniej jednak w doktrynie dominuje stanowisko, zgodnie z którym taka forma protestu jest niedopuszczalna. W związku...

Przeszukanie pracownika

Jolanta Kosińska

Charakterystyczną cechą stosunku pracy jest ryzyko (zwłaszcza osobowe), jakie ponosi pracodawca uczestniczący w codziennym obrocie gospodarczym i społecznym. Pracodawca ma więc słuszny interes prawny...

Ukaranie karą porządkową

Ewa Suknarowska-Drzewiecka

Odpowiedzialność porządkową ponoszą pracownicy za bezprawne i zawinione naruszenie obowiązków pracowniczych związanych z przestrzeganiem porządku pracy. W takich przypadkach pracodawca ma prawo...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 9/2020
Liczba tekstów: 2362