Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Odpowiedzialność materialna pracowników / Financial responsibility of employees

Za co odpowiada kierownik?

Grzegorz Orłowski

Kryteria oceny kadry kierowniczej „W stosunku do pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych należy stosować ostrzejsze kryteria oceny przyczyn uzasadniających...

Zabezpieczenie wekslowe roszczeń pracodawcy

Katarzyna Gonera

Zabezpieczenie wekslowe jest najbardziej dogodnym dla pracodawcy sposobem zabezpieczenia jego ewentualnych roszczeń odszkodowawczych wobec pracownika. Stąd w praktyce jest relatywnie często spotykane....

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 2431