Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Odpowiedzialność materialna pracowników / Financial responsibility of employees

Ochrona dóbr osobistych pracodawcy będącego osobą prawną

Patrycja Zawirska

Zasadą jest, że przepisy o ochronie dóbr osobistych osób fizycznych stosuje się odpowiednio do osób prawnych. Do zrozumienia tej zasady konieczne jest jednak uchwycenie różnic dotyczących chronionych...

O zabezpieczeniu wekslowym w prawie pracy – raz jeszcze

Michał Olszewski

W niniejszym opracowaniu przeprowadzono próbę przeanalizowania ewentualnych skutków wystawienia przez pracownika weksla własnego (w tym weksla in blanco) na zabezpieczenie roszczeń ze stosunku pracy...

Zastosowanie kary umownej przy zakazie konkurencji

Ryszard Sadlik

W niniejszym opracowaniu autor analizuje, na podstawie orzecznictwa SN, zagadnienie wprowadzania do umowy o zakazie konkurencji zapisu o karze umownej. Uwagi wstępne  W razie naruszenia przez...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 2431