Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Obowiązki pracownika / Employee’s duties

Nie tylko nagany, czyli jak inaczej dyscyplinować pracowników

Łukasz Chruściel, Kinga Polewka-Włoch, Kinga Krzysztofik

Not only reprimands, i.e. how to discipline employees Disciplining employees is one of the tools, which an employer may not only use, whilst exercising their managerial rights towards employees, but...

Czas pracy w sektorach krytycznych w dobie COVID-19

Czas pracy w sektorach krytycznych w dobie COVID-19

Krzysztof Stefański

W okresach szczególnych zagrożeń dla funkcjonowania podstawowych systemów państwa każdy kraj wprowadza szczególne regulacje prawne mające zagwarantować należyte ich działanie. Unormowania takie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 2490