Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Obowiązki pracodawcy / Employer’s duties

Prawo do pracy skazanych a art. 10 RODO

Prawo do pracy skazanych a art. 10 RODO

Arkadiusz Sobczyk

Kwestia dopuszczalności przetwarzania danych osobowych związanych z niekaralnością pracownika lub kandydata na pracownika jest w Polsce bardzo kontrowersyjna. Rozpowszechnione jest bowiem przekonanie,...

Pracownicze prawo do wizerunku jako przedmiot ochrony prawnej

Justyna Tlatlik

Z uwagi na przemiany społeczne i rozwój technologii wpływających na łatwość rozpowszechniania informacji także na gruncie stosunków pracy znaczenia nabierają zagadnienia związane z ochroną wizerunku....

Normatywna konstrukcja mobbingu

Normatywna konstrukcja mobbingu

Piotr Prusinowski

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie relacji zachodzących między przesłankami ustawowej definicji mobbingu. Autor przedstawia powstające na tym tle wątpliwości, a także weryfikuje...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 2480