Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Obowiązki pracodawcy / Employer’s duties

„Wypowiedzenie” regulaminu

Arkadiusz Sobczyk

Zazwyczaj dyskusja na temat wypowiedzenia swoistych źródeł prawa pracy dotyczy układów zbiorowych pracy oraz porozumień zbiorowych. W ostatnim czasie w szczególności odnosi się to do tzw. pakietów...

Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy

Piotr Prusinowski

Mimo że obowiązek ewidencjonowania czasu pracy ma charakter powszechny, to ustawodawca nie wskazał jednak, jaki jest jego zakres. Z KP nie wynika przykładowo, jakie zdarzenia występujące w trakcie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 2490