Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Obowiązki pracodawcy / Employer’s duties

Określanie w umowie o pracę miejsca wykonywania pracy

Jacek Borowicz

W niniejszym opracowaniu autor, na bazie przyjętego stanu faktycznego, omawia problem, którym jest dla wielu pracodawców spełnianiem kodeksowego wymogu określenia w umowie o pracę miejsca wykonywania...

Interes publiczny a interes prywatny w prawie pracy

Monika Latos-Miłkowska

Ustawodawca, chcąc realizować interes publiczny w prawie pracy, może korzystać z dwóch rodzajów instrumentów – nakładając na podmioty prawa pracy określone obowiązki lub ograniczając ich prawa – w...

Zmiana zakresu czynności a wypowiedzenie zmieniające

Ryszard Sadlik

W czasie trwania stosunku pracy nierzadko dochodzi do sytuacji, gdy konieczne jest dokonanie zmiany zakresu czynności danego pracownika. Powstają wówczas wątpliwości, czy pracodawca musi w takiej...

Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych

Sandra Kowalczyk

Niniejsze opracowanie zajęło I miejsce w konkursie organizowanym przez Katedrę Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na glosę do orzeczenia SN z zakresu prawa pracy. ...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 2490