Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Obowiązki pracodawcy / Employer’s duties

Nagranie jako materiał dowodowy

Rafał Krawczyk

Niniejsze opracowanie zostało poświęcone omówieniu dopuszczalności uznania nielegalnie zdobytego nagrania jako dowodu w sprawie. Jest to tym bardziej istotna kwestia, że ani przepisy prawa, ani...

Realizacja dobra wspólnego przez przepisy prawa pracy

Piotr Grzebyk

W niniejszym opracowaniu1 autor podejmuje temat dobra wspólnego w przepisach prawa pracy, koncentrując się na analizie wybranych instytucji, które mogłyby potwierdzić, że przepisy prawa pracy...

Świadczenia w razie wypadku w drodze do pracy lub z pracy

Ryszard Sadlik

W niniejszym opracowaniu autor szczegółowo omawia cechy wypadku zarówno w drodze do pracy, jak i z pracy oraz związane z tym świadczenia. Uwagi wstępne Zaistnienie wypadku w drodze do/z pracy ma...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 2490